2018 participant:

Zen practice helped to clear the mind and focus on NVC. For me, as relatively inexperienced Zen-meditator it was interesting to know more about the spiritual basis of NVC and to realize the importance of attention/mindfulness and empathy/compassion for Zen and NVC.

I am very enthusiastic about this retreat and I would advice it to anyone who experiences conflicts in professional and private settings or has trouble to stand up for his/her needs in an effective way. You learn to communicate about your own needs and those of others. By doing so you will be able to connect to each other and find win-win perspectives in almost any situation.

(Sander, The Netherlands – 2018 Retreat)

Nadere toelichting op deze retraite.

Deze retraite/workshop is een intensieve reis naar het (her)ontdekken van de in ons oorspronkelijk aanwezige energie van het mededogen aan de hand van vernieuwende inzichten, en praktische vaardigheden in de relatie tussen "GC", "Internal Family Systems (IFS)" en Zen.

Tijdens de instapdag gaan we ons intensief in GC verdiepen, voor de nieuwkomer kennis maken met begrippen en vaardigheden zoals gehanteerd in GC, en voor diegene die al eerder met GC heeft kennis gemaakt een opfrissing en misschien verdieping en basis voor de volgende dagen. GC is gebaseerd op de principes van geweldloosheid - een natuurlijke staat van mededogen wanneer geen afkeer in ons hart aanwezig is. Het GC proces en de GC vaardigheden gaan ervan uit dat wij ten allen tijde met elkaar verbonden zijn en elkaar nodig hebben. Dit uitgangspunt is nagenoeg gelijk aan het Zen Boeddhisme dat uitgaat van een non-dualistische staat van zijn, realiserende dat alle levende wezens met elkaar verbonden zijn. We zullen de relatie tussen beide zowel op instapdag en de daaropvolgende dagen sterk uitdiepen.

In de daaropvolgende 3 dagen werken we aan het hervinden van de aansluiting bij onze diepste energie van mededogen en om vanuit hieruit te zijn en te handelen in de relatie met onszelf en met anderen. Hiertoe zullen we het GC proces aanvullen met inzichten en vaardigheden vanuit het proces van "Internal Family Systems (IFS)" zoals ontwikkeld door Richard C. Schwartz. Ook vanuit de Zen traditie zullen we aanknopingspunten zien en integreren om meer toegang tot, ons eigen wezen/mind te krijgen, ook in tijden van diep “lijden”. We zullen ons ook bezig houden met hoe we vanuit GC, IFS en het Boeddhisme verschillende vormen van lijden kunnen beschouwen.

Zowel IFS als Zen, geeft een praktische en holistische aanpak om onze geest/mind te doorgronden. Onze geest/mind is een continue veranderend landschap van delen in ons, waarvan elk een verschillende rol, gedachten, gevoelens, behoeften, intenties etc heeft, en met in het hart het diepere Zelf (Marshall Rosenberg: goddelijke energie; Zen: Boeddha energie/wijsheid) en haar onmetelijke mededogen.

Hoewel soms, en helaas vaak, een of meerdere afzonderlijke delen van de mind/geest ons gedrag domineren heeft iedereen toegang tot zijn "ware natuur".

Een of meerdere delen kunnen soms erg op de voorgrond treden, een sterk ego vormen, en het innerlijke systeem uit balans brengen.

IFS met GC geeft je toepasbare inzichten hoe je je kunt herkennen in de verschillende delen, hiermee een empathische verbinding aan te gaan en om vervolgens deze in harmonie te laten functioneren met je ware "Zelf". Hiertoe is het ontwikkelen van mededogend “Zelfleiderschap” essentieel om te kunnen functioneren als een vertrouwde leider, of dirigent ,voor de verschillende delen die er altijd zijn geweest en er altijd zullen zijn .

Wat jouw motivatie ook is om aan deze retraite deel te nemen en GC en IFS te onderzoeken het vereist de wil om je denken en gedrag te onderzoeken, en eventuele moraliserende oordelen te willen transformeren die in de weg staan van een compassievolle houding. GC en IFS zijn complementerende processen die helpen om conflicten te voorkomen en op te lossen, persoonlijke pijn en relaties te helen, verbinding en samenwerking te bevorderen, en te leven vanuit verbondenheid. Het is een manier om authentiek in de wereld te staan met de intentie om aandacht te hebben voor de behoeften van alle levende wezens.

We zullen een aantal relevante en fundamentele beginselen van de Boeddhistische psychologie in relatie tot GC en IFS bespreken.

Er is voldoende ruimte voor discussie die tot de verdieping van het onderwerp zal bijdragen. Een leerpad voor ons allen gedurende deze speciale retraite! Tijdens het dagprogramma is er tijd voor interactie tussen de deelnemers, voor vragen en dialoog.

De retraite wordt in het Engels gegevens en is geschikt voor deelnemers met en zonder ervaring in GC, IFS of Zenmeditatie. Deelname aan de instapdag is een vereiste voor degenen die geen ervaring met GC hebben.

Onze leraar is Ruud Baanders, Ruud is gecertificeerd GC leraar en heeft zelf trainingen gevolgd in IFS met Dick Swchartz en andere trainers. Ruud geeft jaarlijks trainingen in ondermeer Italië, Japan, Korea, België, Nederland, Duitsland en Engeland. Wil je meer te weten komen over Ruud raadpleeg zijn website http://www.mahakaruna.org.uk/ruud.html. Naar aanleiding van de retraite 2018 is een artikel verschenen in de Nieuwsbrief van Zen Peacemakers Lage Landen, lees verder https://zenpeacemakers.nl/praktisch-pad-compassievol-leven/#more-3836.

Day Schedule

Day 1
17.00-18.00 arrival
19:00 Dinner
20.00 Opening Retreat
21:00 Zen meditation
21:30 Preparing for the night

Day 2 (instapdag GC)
06:45  Zen meditation
08:30 Breakfast
09:30 NVC
13:00 Lunch + Break
15:30 NVC
19:00 Dinner
20:30 Zen meditation
22:00 Preparing for the night

Day 3 and 4
06:45  Zen meditation (zazen)
08:30 Breakfast
09:30 Workshop
13:00 Lunch + Break
15:30 Workshop
19:00 Dinner
20:30 Zen meditation
22:00 Preparing for the night

Day 5
As day 3 and 4
20:00 Closing retreat
21:00 Zen meditation
22:00 Preparing for the night

Day 6
6:45 Zen meditation
8:30 Breakfast and ending retreat

Ben je geinteresseerd?

Terug naar Retraite Agenda